Partneri


stavebné konštrukcie:

Ing. Samselyová Renáta

statika:

Ing. Zigo Igor,Ing. Tury Stanislav

technické zariadenia budovy:

Klima-teplo s.r.o.

elektroinštalácie:

Hruška martin, BBF elektro s.r.o.

protipožiarna bezpečnosť stavby:

Ing. Kristiňáková Daniela, RNDR. Terezka Jozef

cesty a spevnené komunikácie:

Vahoprojekt s.r.o., Ing. Kalvínová Lucia

sadové úpravy:

Ing. Vagaský Vladimír

svetlotechnika stavieb:

Ing. Kondáš Kristián, PHD