O firme

Volám sa Andrej Rodziňák, nar. 1973 v Košiciach, som autorizovaný architekt Slovenskej komory architektov pod reg. číslom 2020 AA.

Po ukončení štúdia na  fakulte architektúry STU v Bratislave som vykonával povolanie architekta ako živnostník a neskôr v združení architektov a stavebných inžinierov v spločnosti K3- project s.r.o.

Firma ar.chitect s.r.o. vznikla v roku 2013 ako výsledok môjho 15 ročného pôsobenia v oblasti architektúry.

• Spoločnosť bola založená na činnosť vykonávania komplexnej projektovej činnosti, najmä na vypracúvanie architektonických návrhov a dokumentácie umiestňovania stavieb a ich zmien, projektovej dokumentácie stavieb a ich zmien, vrátane ich interiérov a exteriérov, ako aj rekonštrukcií a modernizácií budov a obnovy stavebných pamiatok.

• Mojim cieľom je vytvárať architektonické riešenia adekvátne požiadavkám objednávateľa a realite prostredia v ktorom vznikajú, oslobodené od architektonicko - časopisového designu a dobe poplatného vkusu. Podstatnou je klientova a moja spokojnosť s vyhotoveným návrhom. V tomto partnerskom dialogu je vedená celá spolupráca, kde vysledné dielo je jeho prienikom.

Portfólio

Ateliér firmy je na Popradskej ulici 80 v Košiciach.